CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Echipa Centrului pentru Legislație Nonprofit și-a dezvoltat în 5 ani abilități complexe de lucru în proiecte și activități, ceea ce a generat o experiență organizațională de valoare în:

O parte importantă a asociației este constituită din echipa de monitorizare a Centrului pentru Monitorizarea Politicilor Publice, structură asociativă de economie socială creată de Centrul pentru Legislație Nonprofit. Aceștia dezvoltă instrumentul Issue Monitoring, serviciu specializat de monitorizare a deciziei publice Valoarea adăugată pe care membrii echipei o aduc serviciilor Issue Monitoring se regăsește și în participarea acestora în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale autorităților de reglementare – Camera Deputaților, Senat, ministere etc. –, înștiințând astfel în timp real clienții de toate modificările aduse inițiativelor legislative monitorizate, în procesul acestora de adoptare.