CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Ghid privind Atribuirea de Contracte Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale

Ghidul privind Atribuirea de Contracte Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale vine în întâmpinarea nevoilor autorităților contractante care doresc să atribuie contracte rezervate sau să contacteze servicii sociale sau alte servicii specifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În egală măsură, ghidul poate reprezenta o sursă de informare și pentru organizațiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale sau care administrează unități protejate sau întreprinderi sociale de inserție.

Ghidul explică necesitatea atribuirii unor astfel de contracte, procedurile și regulile generale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și reguli și tehnici specifice contractării sociale și atribuirii de contracte rezervate. De asemenea, ghidul prezintă o serie de bune practici la nivel european privind promovarea achizițiilor sociale și alte modalități de îndeplinire a obiectivelor de incluziune socială.

Acest document a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea contractelor rezervate de achiziții”, implementat de CLNR în perioada aprilie 2018 – mai 2019, cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România, Raiffeisen Bank și Ursus Breweries.

Download ghid