CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Prima întâlnire a membrilor rețelei de experți

Pe 11 iulie, Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit a găzduit prima întâlnire de lucru a rețelei naționale de experți în domeniul finanțării publice a activităților non-profit. Scopul întâlnirii a fost de a analiza împreună recomandările celor peste 120 de reprezentanți ai organizațiilor non-profit și ai autorităților publice locale și de a le discuta pe cele care nu au fost agreate în timpul celor 4 dezbateri regionale.  

Subiectele au vizat analizarea sistemului de finanțare a activităților non-profit și posibilitatea introducerii unui mecanism unic de finanțare sau menținerea sistemului actual. Argumentele generate de către membrii rețelei și ai echipei CLNR au fost următoarele:

  • La nivel național, un mecanism unic este mult mai eficient.
  • Procedura guvernată de L34/1998 și normele sale de aplicare sunt dificile, lucru care descurajează organizațiile nonprofit. Cu toate acestea, acest mecanism are avantajul că permite aprobarea și începerea proiectelor înainte de aprobarea bugetului de stat;
  • L350/2005 este adecvat pentru serviciile din domeniul social, însă nu poate fi asigurată continuitatea finanțării. Procedura specifică acestei legi este îngreunată datorită obligativității publicării programului anual de acordare a finanțărilor în Monitorul Oficial, după publicarea bugetului;
  • În domeniul serviciilor sociale, procedura specifică de achiziții publice prevăzută de L98/2016 ar putea înlocui mecanismul stabilit prin L34/1998. În schimb L350/2005 ar fi utilizată pentru dezvoltarea de proiecte în cazul în care autoritatea finanțatoare nu are soluția la problema identificată.

În timpul întâlnirii a fost abordat și subiectul bugetului alocat acestor mecanisme de finanțare, modalități de transparentizarea, debirocratizarea și creșterea previzibilitatății procedurilor de selecție și de raportare. O altă soluție propusă face referire la posibilitatea introducerii multi-anualității în mecansimul /mecansimele de finanțare. În acest context, este necesară modificarea L500/2002 privind finanțele publice.