CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport anual 2018

Societatea civilă reprezintă un element esențial în promovarea și consolidarea democrației și a statului de drept. Organizațiile neguvernamentale au un rol important în conturarea și reprezentare voinței cetățenilor, contribuie la identificarea și rezolvarea nevoilor acestora, în special a celor aparținând unor grupuri minoritare sau dezavantajate, oferă informații și expertiză decidenților publici în procesul de elaborare a politicilor publice și reprezintă o garanție a respectării statului de drept, prin monitorizarea autorităților publice. Pentru realizarea acestor obiective, societatea civilă trebuie să beneficieze de un cadru legal și de condiții practice adecvate. Cu toate acestea, în anul 2018, atât la nivel european, cât și la nivel național, contextul politic a fost mai degrabă nefavorabil societății civile iar organizațiile neguvernamentale s-au confruntat cu o serie de obstacole în realizarea misiunii lor, precum: campanii media negative, modificări legislative care impun obligații suplimentare împovărătoare, dificultăți în accesarea de resurse financiare și lipsa unei consultările publice reale din partea autorităților publice . Având în vedere că accesul limitat la resurse financiare este una din principalele probleme cu care se confruntă organizațiilor neguvernamentale din România și că țara noastră înregistrează una dintre cele mai ridicate valori în privința riscului de sărăcie și excluziune socială din Europa, Centrul pentru Legislație Nonprofit a derulat în anul 2018 o serie de inițiative vizând îmbunătățirea cadrului legal privind finanțarea activităților nonprofit și sprijinirea economiei sociale, promovarea accesului la educație de calitate pentru copii din comunitățile rurale și încurajarea asociativității la nivel central și local. În acest sens, CLNR a inițiat și derulat activități de cercetare și advocacy, a oferit organizațiilor neguvernamentale expertiză și resurse și s-a alăturat demersurilor societății civile vizând îmbunătățirea legislației care reglementează sectorul nonprofit din România. Nu în ultimul rând, CLNR a încurajat dezvoltarea comunitară și creșterea accesului la educației al copiilor provenind din medii defavorizate, prin oferirea de oportunități educaționale, prin implicarea tuturor actorilor din comunitate, la firul ierbii, precum și prin identificarea și promovarea de modele și metode de bune practici în domeniu. Raportul poate fi descărcat de aici în limba română, și de aici în limba engleză.

Link descarcare raport

EN https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2021/01/Annual-Report-2018_CLNR_final2.pdf

RO https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2021/01/Report-anual-2018_CLNR_final2.pdf