CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport de cercetare: Copii aflați în situație de risc din Municipiul București


În prezent, aproximativ 35,7% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială, iar copiii sunt una din cele mai vulnerabile categorii. Atât autoritățile publice, prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cât și organizațiile non-guvernamentale desfășoară acțiuni de prevenție, de monitorizare și de intervenție pentru sprijinirea categoriilor de populație defavorizate și prevenirea separării copiilor de familie. Pentru a analiza eficiența acestor activități de monitorizare și intervenție, CLNR a realizat la solicitarea Asociației SOS Satele Copiilor, o cercetare calitativă la nivelul Municipiului București, în perioada noiembrie – decembrie 2018. Obiectivul principal al cercetării a fost acela de a realiza o diagnoză a situației copiilor aflați în condiții de risc de separare de familie din Municipiul București.

Cercetarea a concluzionat că principalele cauze ale separării copilului de familie sunt de natură socio-economică (venituri reduse sau lipsa acestora, familii cu mulți copii, lipsa locuinței), natură familială (divorțul părinților, părăsirea domiciliului de către unul dintre părinți), violență domestică, probleme de sănătate gravă ale unuia dintre membrii familiei, fie el adult sau copil. Cele mai frecvente servicii acordate de către DGASPC-uri dar și ONG-uri sunt de tip material-financiar, dar și consiliere psihologică și socială, sprijin pentru înscrierea copiilor în creșe, grădinițe și programe de tip școală după școală. În ceea ce privește cadrul legal, acesta îngreunează, în anumite cazuri, procesul de intervenție ”țintită” atât din partea DGASPC – urilor cât și din partea ONG-urilor. Un obstacol îl reprezintă și lipsa unei baze de date comune cu elemente de identificare ale beneficiarilor și referințe despre serviciile pe care le oferă DGASPC-urile și ONG-urile care să sprijine comunicarea dintre cele două sectoare. Nu în ultimul rând, este nevoie de mai mult personal calificat și motivat pentru a acoperi nevoile beneficiarilor.

Pornind de la concluziile cercetării realizate, raportul formulează și o serie de recomandări pentru remedierea problemelor identificate.

Descărcați raportul.