CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Propuneri amendamente mecanisme de finanțare a activităților non-profit

Amendamente legea granturilor

Peste 100 organizații non-profit susțin demersurile Asociației Centrul pentru Legislație Non-profit de modificare a mecanismelor de finanțare a activităților non-profit ale Legii 350/2005, 34/1998 și O.G. 51/1998. Printre amendamentele propuse de aceștia se regăsesc finanțare multi-anuală, ghid unic de aplicare și detalierea grilei de evaluare.

“Legea granturilor” a fost propusă spre dezbatere de către Asociația CLNR în cadrul a patru întâlniri regionale la care au participat peste 120 de reprezentanți ai organizațiilor non-profit și ai autorităților publice locale, iar în luna iulie, concluziile au fost discutate în cadrul Rețelei de experți înființată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” finanțat prin Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

„Viziunea reprezentanților autorităților publice este cu precădere în direcția utilizării legii care va înlocui Legea 350/2005 ca unic instrument de finanțare. Motivele țin de ușurința utilizării și familiarizarea cu o singură procedură. În schimb, organizațiile neguvernamentale susțin păstrarea status-quo-ului, argumentând că schimbarea abrogarea mecanismelor sectoriale de finanțare ar putea afecta volumul total al finanțărilor acordate de la bugetul de stat”

Principalele propuneri de modificare a mecanismelor colectate în timpul dezbaterilor regionale și a întâlnirii de rețea vizează:

  • Creșterea nivelului finanțării publice pentru activitățile nonprofit, deoarece în prezent cuantumul acordat este foarte redus raportat la nevoile populației care ar trebui satisfăcute.
  • Reducerea cofinanțării la 2% și crearea unui fond la nivelul consiliilor județene sau locale pentru asigurarea cofinanțării proiectelor, în special pentru a veni în sprijinul organizațiilor neguvernamentale din regiuni care se confruntă cu decalaje mari de dezvoltare.
  • Dezvoltarea unui Ghid Unic de Aplicare la nivel naţional cu consultarea Curții de Conturi.
  • Crearea unei platforme online de depunere a proiectelor, a documentelor justificative de către solicitanți, raportare online. Alternativa poate fi un document standard electronic tipizat pentru completarea aplicației de proiect, în vederea simplificării și debirocratizării procedurii în faza de aplicație.
  • Adoptarea unei strategii de finanțare pe 3-5 ani bazate pe o analiză de nevoi sau corelarea cu strategii existente.
  • Publicarea datelor relevante privind finanțările acordate în format deschis de către autoritățile finanțatoare pentru a facilita cercetarea acestui proces și evaluarea sistemului public de finanțare non-profit în România.
  • Introducerea de evaluatori independenți și cu experiență în aria proiectului evaluat.
  • Redefinirea activității generatoare de profit. Mai ales în domeniul cultural sunt ONG-uri care organizează evenimente publice pentru care încasează și taxe de participare considerate venituri economice.
  • Detalierea grilelor de evaluare, astfel încât să existe o definire standard pentru diverse niveluri ale punctajului.
  • Corelarea valorii subvenției cu nivelul standardelor minime de cost/serviciu/ beneficiar de serviciu, actualizate cu rata inflației anuale conform INS față de ultima modificare a valorilor. În cazul serviciilor sociale fără standarde minime de cost, nivelul de subvenționare per serviciu/ beneficiar se negociază de către autoritatea locală/județeană cu furnizorii privați de servicii sociale la un cost mediu.