CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Women’s Empowerment through GREen Social ENtrepreneurship – WE-GREEN

FINANȚATOR: Erasmus+

2021-1-RO01-KA220-ADU-000026954

PATENERI

  • Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR)
  • DIESIS COOP
  • UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
  • BK Consult GbR
  • SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED
  • Mladi ambasadori

OBIECTIVE

Împuternicirea femeilor din mediul rural prin antreprenoriatul social verde – proiectul WE GREEN abordează nevoia de transformare a economiei UE într-una verde și dezvoltarea de noi competențe necesare atât pentru locurile de muncă verzi, cât și pentru antreprenoriatul verde în zona rurală, folosind modele de digitalizare și economie social. Astfel, proiectul își propune să reducă „decalajul” din sistemul educațional dintre nevoia de noi competențe verzi și abilități antreprenoriale și lipsa unui conținut educațional adecvat pentru dezvoltarea unor astfel de abilități, printr-un curs de formare inovator pentru profesori în furnizarea de educație pentru antreprenoriat social ecologic, folosind o metodologie de învățarea mixtă.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SUNT:

a) Conștientizarea în mediul rural a importanței pe care femeilor din zonelor rurale și antreprenoriatul verde în calitate de vehicule ale împuternicirii comunităților locale.

b) Construirea capacităților educatorilor formali și non-formali în antreprenoriatul social verde pentru femeile din mediul rural

c) Proiectarea și implementarea programelor locale care vizează împuternicirea femeilor din zona rurală prin antreprenoriat social verde.

d) Elaborarea de ghiduri pentru părțile interesate la nivel local, național și european cu privire la măsurile necesare pentru construirea unui mediu favorabil pentru femeile antreprenor în mediul rural

GRUPURI ȚINTĂ

Principalele audiențe țintă ale proiectului la nivel Local/regional/național/UE sunt următoarele:

• Traineri și formatori ai organizațiilor partenere și rețelelor acestora,

• Alte organizații intermediare, VET și sectorul educației generale, indiferent de sectoarele de educație și formare în care lucrează,

• Antreprenori din mediul rural/antreprenor social, cu accent pe femei,

• Toți cei care doresc să dobândească cunoștințe și abilități în probleme de sustenabilitate,

• Sectorul producției de bunuri și servicii,

• Instituții publice responsabile cu dezvoltarea educației sau sustenabilității.

REZULTATE

PR 1 – Pachet inspirațional WE-GREEN

PR2 – Dezvoltarea programului de consolidare a capacităților WE GREEN pentru educatorii formali și non-formali care lucrează cu femeile din mediul rural

PR3 – Implementarea programului de consolidare a capacităților

PR.4 – Ghid pentru părțile interesate