CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE
logo-UE
logo-GR
logo_cif
logo-IS-2014-2020

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Merg la școală. Sunt Puternic!

Programul Operațional Capital Uman

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

Catalogului online de servicii și produse furnizate de întreprinderile sociale și unitatile protejate

Pagină website realizată în cadrul POCU 106886/ Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ Axa prioritară Educație și competențe/ Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți/ Titlul proiectului: Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului/ Contract numărul 30892/08.05.2018/. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

logo_fdsc
logo_raf
logo_enel
logo_reiffeisen